Fler og fler er bekymret for radon i sin bolig, og dette er en meget relevant frykt. Grenseverdien for radon er 200 Bq/m3 – og alt over dette krever tiltak. Men hva skal disse tiltakene være, og hva skal det koste? Flere har prøvd miniventilasjon og er fornøyde med både løsningen og reduksjonen av Radon.

Hva er radon
Radon er en radioaktiv edelgass som er giftig og kreftfremkallende. Den kan forekomme i boliger over hele Norge, ogStatens strålevern anbefaler at alle gjør målinger i sin bolig, og gjør tiltak dersom de er over grenseverdien på 200 Bq/m3. Tiltaksgrense for utleiebolig og anbefalt tiltaksgrense er på 100 Bq/m3 (strålevernforskriften § 6 femte ledd)

Tiltak – hva kan jeg gjøre
Det finnes flere tiltak for å bekjempe radon. I alle prisklasser. Miniventilasjon er en enkel og rimelig løsning som skifter ut skadelig inneluft med ny frisk uteluft. Dette vil begrense radonforekomsten i rommene som blir ventilert. Om ikke dette blir den endelige og permantente løsningen, så har du likevel gjort en innsats for å forebygge raskt og effektivt.

Hvordan fungerer miniventilasjon
En liten enhet monteres på veggen, den har friskluftinntak og avkastluft i samme enhet. Det er også en varmeveksler i denne, som gjenvinner 80% av varmen i rommet, så den er mye rimeligere enn tradisjonell mekanisk lufting. Også kjent som balansert ventilasjon.

Radon bekjempelse på Namsos
Aronssen Multiservice på Namsos bekjempet radon i en leilighet med miniventilasjon. Jørn Aronssen kan fortelle at verdiene ble redusert fra 126 til 82 Bq/m3 i løpet av kort tid. Det ble en reduksjon på 35% og en relativt enkel installasjon. «Normalt sett må vi inn med tiltak som koster opp mot 50 tusen kroner. Ved en investering på under 10 tusen så kom kunden i mål med sin radonproblematikk» sier Aronssen

Kilder:
Jørn Aronssen – Aronssen Multiservice AS (mobil 48106087)
www.wikipedia.no
www.miniventilasjon.no
www.lovdata.no

Ressurslinker

Temaer:
Bygg, eiendom
Industri, produksjon
Miljø, energi
Vitenskap, teknikk

Nøkkelord:
radon
radonbekjempelse
miniventilasjon