Enovatilskuddet gir deg penger for energitiltak som varmepumpe og fjerning av oljefyr.

Enovatilskuddet gir huseiere rett til å få penger tilbake for energitiltak som gjøres i boligen. Du slipper å søke i forkant, det holder med å sende inn kvittering eller faktura etter tiltaket er gjennomført. Enovatilskuddet gjelder for både eksisterende boliger og for de som skal bygge nytt.

Les mer på tilskudd.enova.no