HKFK skal fjernes 10 år raskere

Verdens land har blitt enige om å fryse produksjonen av hydroklorfluorkarboner (HKFK) og fjerne stoffet raskere enn tidligere planlagt, etter initiativ fra Norge og flere andre land. HKFK er både ozonreduserende og kraftige klimagasser. Under partsmøtet i Montreal ble man enige om ulike mål for reduksjonen av i I-land og U-land.

Reduksjonsmål
I-LAND:
2010: 75 prosent
2015: 85 prosent
2020: Utfasing

kilde: Kulde nr 5