Service og vedlikehold

Vi tar godt vare på våre kunder og bedriftene i Hallingdal. Er aldri lenger unna enn en telefonsamtale. Raskt oppmøte ved behov. Som avtalekunde får deres bedrift gode fordeler hos oss.

Serviceavtale

Ved å tegne en serviceavtale med oss vil vi ta ansvar for å vedlikeholde dine anlegg for kjøl/frys og varmepumpe.

Du får en personlig kontaktperson du kan forholde deg til og mulighet til å nå oss til enhver tid på vår 24-timers vakttjeneste.

Du vil sikre optimal levetid og ytelse på dine anlegg og dermed spare kostnader ved å ha en serviceavtale med oss.

Årlig kontroll

For å sikre en lang levetid og sikker drift, er det viktig at man utfører årlig kontroll på utstyret sitt. Hos oss kan du inngå avtale om årlig kontroll av ditt utstyr.

  • Vi sørger for god funksjon på deres anlegg
  • Vi server alle typer av varmepumper og kjøl/fryseanlegg.
  • Vi følger F-gass direktivet

F-gass kontroll er en del av serviceavtalen

Etter 1. september 2013 var det lovpålagt for eiere og brukere av kuldeanlegg og varmepumper å følge F-gassforordningen (EF) 842/2006. Dette innebærer at eier må utføre regelmessig lekkasjekontroll, føre servicelogg og kuldemedieregnskap, samt kun benytte F-gass godkjente firmaer til å gjøre inngrep i kuldeanlegget.

Fremtiden

Kuldemiddel som CO2 og propan er fremtiden. Mange av de tradisjonelle kuldemidler fases ut i 2020-2030, til dette brukes økte særavgifter. Verdens land har blitt enige om å fase produksjonen av hydroklorfluorkarboner (HFK) og fjerne stoffet raskere enn tidligere planlagt. HFK bidrar til klimaendringer. For mer informasjon se www.miljødirektoratet.no/f-gassforskrift

VIKTIG

Kun f-gass-sertifisert personell kan utføre:

  • Installasjon
  • Vedlikehold og service
  • Kondemnering

Kravet til sertifisering omfatter arbeid som medfører inngripen i varmepumpens kjølekrets. Ved kondemnering skal kuldemedium samles
opp. Brukt kuldemedium og kondemnert varmpepumpe skal leveres til godkjent avfallsmottak. Varmepumpen inneholder fluorholdige gasser som bidrar til klimaendringer dersom de slippes ut. Gassene kan også utgjøre en
helse- og sikkerhetsrisiko.


For mer informasjon:
www.miljødirektoratet.no/f-gassforskrift
og www.varmepumpeinfo.no

Våre vanlige kjøleanlegg vil møte harde miljøkrav. KFK (R-12, R-502) og HKFK (R-22) er nå faset ut. HFK (R-134a, R404a, R-407c, R410a) vil møte samme utfasing og kjølegasser erstattes med mer miljøvennlige gasser.

FÅ TILBUD PÅ SERVICEAVTALE